Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH NHÀ YẾN NHA TRANG


Chuyên kinh doanh và khai thác yến sào cao cấp.

 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

năm 2017