Yến trắng


Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Yến Trắng thô Thượng Hạng
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến chưa được làm sạch lông tơ và tạp chất, vẫn ..
9,500,000 vnđ
Yến trắng thô 1
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ màu trắng ngà, còn lông, nở nhiều trong nước. ..
8,000,000 vnđ
Yến trắng thô 2
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ màu trắng ngà, còn thô, nở nhiều trong nước. ..
5,500,000 vnđ
Yến trắng thô 3
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ màu trắng ngà, còn thô, nở nhiều trong nước. ..
4,500,000 vnđ
Yến trắng thô 4
  * Mô tả sản phẩm:            ..
3,800,000 vnđ
Yến trắng sơ chế 1
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến được làm sạch 95% lông tơ và tạp chất nhưng ..
5,000,000 vnđ
Yến trắng sơ chế 2
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến được làm sạch 95% lông tơ và tạp chất nhưng ..
4,500,000 vnđ
Yến trắng tinh chế Thượng Hạng ĐB
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến được ngâm nở trong nước và nhặt sạch 100% lô..
10,000,000 vnđ
Yến trắng tinh chế Thượng Hạng
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến được ngâm nở trong nước và nhặt sạch 100% lô..
6,000,000 vnđ
Yến trắng tinh chế 1
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến được ngâm nở trong nước và nhặt sạch 100% lô..
5,000,000 vnđ
Yến trắng tinh chế 2
  * Mô tả sản phẩm:    - Tổ yến được ngâm nở trong nước và nhặt sạch 1..
4,400,000 vnđ
Yến trắng tinh chế 3
  * Mô tả sản phẩm:   - Tổ yến được ngâm nở trong nước và nhặt sạch 100% lô..
3,800,000 vnđ